Forlovet

Jura

Der skal ikke meget fantasi til at se at ordet forlovelse er i familie med at love. Forlovelse betyder: en aftale mellem to om at gifte sig med hinanden.

I dag kan det være lidt svært at se om et samboende par er forlovet eller ej. Det ligger jo lidt i luften at forholdet engang skal føre til et ægteskab. Jurdisk, er der ikke tale om en forlovelse før der er en aftale.

Ophævelse af forlovelse

Jurdisk set, er man forpligtigt til at holde en aftale - men dette gælder ikke for forlovelser - her kan den ene part enerådigt hæve forlovelse, uden at skulle betale erstatning. Hvis man har levet sammen, så opstår der naturligt nok forskellige problemer i forbindelse med at dele hvad der er købt i fællesskab. Dette problem er mere praktisk og har ikke nogen relation til en brudt forlovelse. Udgangspunktet er, at man tager de ting, man har haft før man kom ind i forholdet.